قارچ دزفول
محصولات ما
Our Products
واحد باغات
Citrus
باغات شرکت کشاورزی جلگه دز حدود شصت هکتار در مجاورت جاده صفی آباد میباشند که از این باغات بطور متوسط سالانه حدود یکهزار و دویست تن محصولات مختلف مرکبات تولید میگردد.
تولید کمپوست
Compost
در واحد تولید کمپوست فاز 3(بستر بذرکاری شده و رشد یافته قارچ خوراکی) و بذر شرکت کشاورزی جلگه دز ، کمپوست به مقدار 50 هزار تن و بذر 800 تن در سال تولید میگردد.
بذر قارچ خوراکی
Spawn
در آزمایشگاه تولید بذر (اسپاون) قارچ خوراکی دکمه ای این شرکت حدود 800 تن در سال اسپان قارچ دکمه ای با امکانات و تجهیزات مدرن زیر نظر اساتید و کارشناسان با تجربه تولید می گردد.
قارچ خشک شده
Dry Mushroom
نظر به اهمیت و ارزش غذایی فراوان، قارچ ها از دیرباز این تفکر وجود داشته که چگونه می توان قارچ ها را برای مدت طولانی تری نگهداری کرد. گرچه این معنا نیز به غلط تفسیر و از آن به ماندگاری کم قارچ ها تعبیر
قارچ خوراکی تازه
Mushroom
هر 100 گرم قارچ حاوی چهار گرم کربوهیدرات است که از نوع قندهای پیچیده محسوب می‌شود. همچنین حاوی 3.5 درصد پروتئین، 1.8 گرم فیبر خوراکی و 88 میلی گرم فسفر است.
اخبار
News
آرشیو
Archive
گالری ویدیو
videos