نگهداری ریسه و حفظ خصوصیات آن

80.000 تومان 90.110 تومان
نقد و بررسی افزودن نقد خود

نگهداری ریسه قارچ و استرین های مختلف به‌صورت خالص و عاری از هرگونه بیماری، یکی از حساس‌ترین و دقیق‌ترین مراحل کار در آزمایشگاه تولید اسپان است. ریسه را می‌توان برای مدت طولانی روی کمپوست استریل شده در شرایط مناسب نگهداری کرد.

نگهداری ریسه قارچ و استرین های مختلف به صورت خالص و عاری از هر گونه بیماری، یکی از حساس ترین و دقیق ترین مراحل کار در آزمایشگاه تولید اسپاون است. در شرکت های مطرح دنیا، از روش های مختلف برای نگهداری ریسه استفاده می کنند. در آزمایشگاه تولید اسپاون با توجه به تجربیات به دست آمده، ریسه را برای مدت طولانی روی کمپوست استریل شده در شرایط مناسب نگهداری می شود بدون اینکه از نظر ژنتیکی و عملکرد دچار مشکل شود.
عنوان شرح

ارسال نظر

نام *

ایمیل *