انواع نهال

80.000 تومان 90.110 تومان
نقد و بررسی افزودن نقد خود

کشور ایران با داشتن شرایط آب و هوای متنوع، مساعد و موقعیت‌های مناسب برای کشت و پرورش انواع و ارقام مختلف درختان میوه یکی از مناطق عمده تولید میوه در دنیا می‌باشد.
هدف اصلی در احداث باغ میوه، توسعه حداکثر باروری در حداقل زمان در هر هکتار زمین میباشد.
نهال درخت میوه پس از طی دوره بلوغ رویشی (معمولاً ۵ - ۳ سال) وارد مرحله باردهی می‌شود.

تولید نهال

کشور ایران با داشتن شرایط آب و هوای متنوع، مساعد و موقعیت‌های مناسب برای کشت و پرورش انواع و ارقام مختلف درختان میوه یکی از مناطق عمده تولید میوه در دنیا می‌باشد. این شرایط مطلوب موجب شده که میوه‌های تولیدی ایران دارای کیفیت بسیار عالی و موردپسند عامه مردم باشد و نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز طرفداران بی‌شماری داشته باشد؛ بنابراین به خوبی می‌توان محصولات باغبانی مازاد بر بازار مصرف داخل کشور را صادر کرد و از این طریق بخشی از درآمد ارزی کشور را تأمین کرد چون یکی از شرایط حفظ موقعیت صادرات میوه و موفقیت در این زمینه افزایش عملکرد در واحد سطح و بالا بردن کیفیت میوه‌های تولیدی مطابق استانداردهای جهانی برای قبضه بازار کشورهای مصرف‌کننده میوه و توان مقابله با دیگر کشورهای صادرکننده میوه می‌باشد.
بنابراین زمانی این خواسته تحقق خواهد یافت که باغات میوه با رعایت کامل اصول فنی و به‌کارگیری فنون جدید باغبانی و کاشت نهال‌های سالم و مرغبوب از واریته‌های اصلاح شده احداث و مدیریت شوند.
هدف اصلی در احداث باغ میوه، توسعه حداکثر باروری در حداقل زمان در هر هکتار زمین میباشد. در این مورد شرایط اقلیمی منطقه، نوع خاک، نوع پایه و عملیات زراعی دخیل میباشند. بسته به نوع میوه و رقم کشت شده، حداقل سه سال طول می‌کشد تا اولین محصول تجاری برداشت گردد و به مدت ۱۵ تا ۳۰ سال می‌توان تولید محصول اقتصادی نمود. معمولا بهتر است یک باغ تجاری کمتر از دو هکتار احداث نگردد و نبایستی بیش از شش هکتار از یک باغ زیر کشت را با یک واریته میوه کشت نمود.
نظر به اینکه نهال درخت میوه پس از طی دوره بلوغ رویشی (معمولاً ۵ - ۳ سال) وارد مرحله باردهی می‌شود و در طول این مدت باغدار جهت حفظ، تربیت و مراقبت درختان کاشته شده سرمایه زیادی را هزینه می‌کند. بدون اینکه درآمدی داشته باشد و چشم انتظار تولید محصول از باغ خود می‌باشد، چنانچه نهال‌های کاشته شده مرغوب نباشند و یا آلوده به نوعی بیماری باشد، تعویض و کشت مجدد نهال پس از چند سال صرف هزینه، برای باغدار غیرممکن و یا در صورت امکان با هزینه سنگینی عملی خواهد بود؛ بنابراین یکی از ارکان اساسی احداث باغ و تولید تجارتی میوه استفاده از نهال‌ پیوندی روی پایه مناسب، سالم و قوی، ارقام میوه‌جات شناخته شده و قابل توصیه برای هر منطقه که مورد تأیید ارگان‌های مربوطه است می‌باشد.

منبع: کشتزار، ماهنامه سرزمین سبز
عنوان شرح

ارسال نظر

نام *

ایمیل *

محصولات مرتبط