واحد پرورش قارچ:قارچ خوراکی دکمه ای

فرآیند تولید قارچ خوراکی شامل مراحل تهیه بستر (کمپوست) بذر کاری ، و رشد بذر در کمپوست (کمپوست فاز۳)، انتقال به سالن پرورش، خاکدهی، پرورش در سالن، برداشت و بسته بندی محصول می باشد.
مراحل تولید بستر به صورت کاملا مکانیزه و با جدیدترین تکنولوژی دنیا در واحد تولید بستر بذر کاری شده و رشد یافته قارچ این شرکت انجام می شود. این ماده ترکیبی از مواد اولیه، که قسمت عمده آن از ضایعات بخش کشاورزی (کلش گندم، کود مرغ گوشتی، پودر سنگ گچ و ... ) با فرمول خاص است که بعد از خیساندن کلش و اشباع آن با آب و اضافه کردن سایر مواد و مخلوط کردن، پاستوریزه و کاندیشنینگ شده و بذر قارچ (اسپاون) در شرایط کاملا تمیز و بهداشتی به آن اضافه می گردد (کمپوست فاز ۲). مرحله رشد قارچ در بستر درون تونل های پرورش واحد تولید بستر انجام می شود. در این مرحله با کنترل شرایط از نظر دما، رطوبت و میزان CO2 ، با استفاده از شرایط مناسب محیط و مواد غذایی موجود در بستر، اسپاون و میسیلیوم های قارچ در سراسر کمپوست رشد می کنند. پس از سپری شدن دوره اسپاون ران، بستر رشد یافته (کمپوست فاز ۳) بصورت کاملا مکانیزه از تونل تخلیه شده و به سالن های واحد پرورش این شرکت، یا بصورت بلوک به واحدهای همکار خریدار کمپوست فاز ۳ منتقل می شود.
در این شرکت با استفاده از دستگاه هدفیلر به صورت همزمان بستر رشد یافته به همراه خاک پیت پوششی درون طبقات سالن های پرورش قارچ قرار می گیرد. خاک پوششی مورد استفاده، خاک مخصوص تولید قارچ خوراکی است که عاری از مواد غذایی بوده و خاصیت نگهداری آب و رطوبت را به مقدار زیاد دارا می باشد. کلیه شرایط محیطی دما، رطوبت و میزان CO2 هوای سالن و دمای بستر بصورت پیوسته توسط سیستم اتوماسیون هوشمند و مانیتورینگ کنترل می شوند و شرایط آب و هوایی مناسب رشد با استفاده از دستگاه هواساز تامین می شود. در طول دوره پرورش آبیاری بستر با استفاده از درخت آبیاری انجام می شود. پس از رشد ریسه در خاک پوششی عملیات رافلینگ انجام می شود. سپس با استفاده از عملیات هوادهی و تغییر شرایط محیطی فاز رویشی به زایشی تبدیل شده و پین های قارچ تشکیل می شوند و پس از گذشت 12 روز از مرحله هوادهی می توان قارچ را از روی بستر برداشت نمود. پس از برداشت قارچ ها درون ظرف های مورد نظر قرار می گیرد و جهت سپری کردن مرحله شوک سرمایی به سردخانه منتقل می شود. پس از گذشت 2 تا 4 ساعت قارچ ها به بخش بسته بندی منتقل می شوند و با توجه به سفارش مشتری در ظروف ۲۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰و ۱۰۰۰ گرمی بصورت سلفون کشیده یا در کارتن های ۵ کیلوگرمی بصورت کاملا بهداشتی بسته بندی شده و تا زمان رسیدن به بازار در سردخانه مخصوص نگهداری می شود.

  • نمایش به صورت:
مرتب سازی بر اساس:

قارچ ۲۵۰ گرمی قهوه ای

$80.00 $90.11

قارچ دزفول با مدرن‌ترین تکنولوژی روز دنیا و امکانات موردنیاز و با رعایت اصول بهداشتی اقدام به تولید قارچ خوراکی نموده است. این شرکت در پروسه تولید قارچ خوراکی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مبارزه فیزیکی با آفات، از سموم شیمیایی استفاده ...

قارچ ۲۵۰ گرمی

$80.00 $90.11

قارچ دزفول با مدرن‌ترین تکنولوژی روز دنیا و امکانات موردنیاز و با رعایت اصول بهداشتی اقدام به تولید قارچ خوراکی نموده است. این شرکت در پروسه تولید قارچ خوراکی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مبارزه فیزیکی با آفات، از سموم شیمیایی استفاده ...

قارچ فله ۵ کیلویی

$80.00 $90.11

قارچ دزفول با مدرن‌ترین تکنولوژی روز دنیا و امکانات موردنیاز و با رعایت اصول بهداشتی اقدام به تولید قارچ خوراکی نموده است. این شرکت در پروسه تولید قارچ خوراکی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مبارزه فیزیکی با آفات، از سموم شیمیایی استفاده ...

قارچ فله ۵ کیلویی قهوه ای

$80.00 $90.11

قارچ دزفول با مدرن‌ترین تکنولوژی روز دنیا و امکانات موردنیاز و با رعایت اصول بهداشتی اقدام به تولید قارچ خوراکی نموده است. این شرکت در پروسه تولید قارچ خوراکی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مبارزه فیزیکی با آفات، از سموم شیمیایی استفاده ...

قارچ یک کیلویی قهوه ای

$80.00 $90.11

قارچ دزفول با مدرن‌ترین تکنولوژی روز دنیا و امکانات موردنیاز و با رعایت اصول بهداشتی اقدام به تولید قارچ خوراکی نموده است. این شرکت در پروسه تولید قارچ خوراکی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مبارزه فیزیکی با آفات، از سموم شیمیایی استفاده ...

قارچ ۴۰۰ گرمی قهوه ای

$80.00 $90.11

قارچ دزفول با مدرن‌ترین تکنولوژی روز دنیا و امکانات موردنیاز و با رعایت اصول بهداشتی اقدام به تولید قارچ خوراکی نموده است. این شرکت در پروسه تولید قارچ خوراکی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مبارزه فیزیکی با آفات، از سموم شیمیایی استفاده ...

قارچ ۲۰۰ گرمی قهوه ای

$80.00 $90.11

قارچ دزفول با مدرن‌ترین تکنولوژی روز دنیا و امکانات موردنیاز و با رعایت اصول بهداشتی اقدام به تولید قارچ خوراکی نموده است. این شرکت در پروسه تولید قارچ خوراکی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مبارزه فیزیکی با آفات، از سموم شیمیایی استفاده ...

قارچ یک کیلویی

$80.00 $90.11

شرکت کشاورزی جلگه دز (قارچ دزفول) در حال حاضر با مدرن‌ترین تکنولوژی روز دنیا (بهره گیری از کمپوست فاز سه) اقدام به تولید قارچ خوراکی نموده است کلیه مراحل تولید به‌صورت کاملاً مکانیزه انجام‌شده و کنترل شرایط با استفاده از سیستم اتوماسیون هوشمند در ...

قارچ ۴۰۰ گرمی

$80.00 $90.11

قارچ دزفول با مدرن‌ترین تکنولوژی روز دنیا و امکانات موردنیاز و با رعایت اصول بهداشتی اقدام به تولید قارچ خوراکی نموده است. این شرکت در پروسه تولید قارچ خوراکی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مبارزه فیزیکی با آفات، از سموم شیمیایی استفاده ...

قارچ ۲۰۰ گرمی

$80.00 $90.11

قارچ دزفول با مدرن‌ترین تکنولوژی روز دنیا و امکانات موردنیاز و با رعایت اصول بهداشتی اقدام به تولید قارچ خوراکی نموده است. این شرکت در پروسه تولید قارچ خوراکی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و مبارزه فیزیکی با آفات، از سموم شیمیایی استفاده ...