اسپان مادری قارچ دکمه ای

80.000 تومان 90.110 تومان
نقد و بررسی افزودن نقد خود

اسپان مادری، به اسپانی گفته می‌شود که از آن برای تلقیح اسپان تجاری استفاده می‌شود. اسپان مادری به شکل مایع، جامد و یا از جنس اسپان تجاری می‌باشد. برای تولید اسپان مادری معمولاً از ظروف شیشه‌ای استفاده می‌شود. همچنین برای تلقیح اسپان مادری از ریسه خالص رشد یافته روی محیط کشت‌های آگار دار استفاده می‌شود.

اسپان مادری، به اسپانی گفته می شود که از آن برای تلقیح اسپان تجاری استفاده می شود. اسپان مادری به اشکال مختلف تولید می شود. برای مثال اسپان مادری مورد استفاده در سیستم وی-بلندر ممکن است مایع باشد یا به شکل یک محیط کشت جامد تولید شده باشد. اما در ایران ماده زمینه ای مورد استفاده برای اسپان مادری، مشابه اسپان تجاری است. اما دو تفاوت عمده در آنها وجود دارد. اول اینکه اسپان تجاری معمولاً در کیسه و اسپان مادری معمولاً در ظروف شیشه ای تولید می شود. دوماً برای تلقیح اسپان مادری از ریسه خالص رشد یافته روی محیط کشت های آگار دار استفاده می شود. استفاده از ظروف شیشه ای برای تولید اسپان مادری، علاوه بر اینکه احتمال آلودگی را کاهش می دهد، امکان تلقیح کیسه ها را نیز آسان تر می کند.
عنوان شرح

ارسال نظر

نام *

ایمیل *